Mörkbrunt snus, n:r 982

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svenskt snus tillverkat av Svenska Tobaksmonopolet 1916-1998.
Har sitt ursprung från J.L. Tiedemanns tobaksfabrik i Charlottenberg, Värmland som övertogs av Svenska Tobaksmonopolet 1915.

Fanns till en början som Mörkbrunt snus nr. 1 och nr. 2.
Snuset var fylligt, svagt aromatiserat och medelgrovt. Såldes huvudsakligen i Värmland och Dalsland. Snuset var obetydligt parfymerat och varmsvettat.

1939 kostade 100 gr 36 öre.
1952 var priset 1,42 kr. för 100 gr. och 71 öre för 50 gr.