Fabrikscigarrett, STM

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett som endast försåldes till anställda inom Svenska Tobaksmonopolet