Fairfax, n:r 475

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk cigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1951-1972.