Blå 5 bröder (STM)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.
Priset 1915 var 2 kronor för 400 gram.
Denna tobak tillverkades tidigare av F.H. Kockum i Malmö.