Lyxcigarr, N:r 150

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Lyxcigarr i mahognyskrin á 1 kr styck förekommer i 1929 års priskurant från Svenska Tobaksmonopolet.