Delikat, N:r 260

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1940-1942.