Denver

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

King Size cigaretten Denver tillverkades Svenska Tobaks AB 1982-1984.