Sportsman´s Delight, n:r 510, 511

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak i bleckburk som tillverkades av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1941.
Tillverkades tidigare av J.L. Tiedemanns tobaksfabrik i Charlottenberg.
Hade nummer 510 som 50 grams förpackning och nummer 511 som 100 grams förpackning.
Båda förpackningarna var bleckaskar.
1916 var priset 75 öre för 50 gram och 1,40 kr för 100 gram.

På en faktura från Svenska Tobaksmonopolet, 10 jan. 1918, meddelar man beställaren H. Lindskog i Ramsele:

”Sportsmans Delight kan för närvarande ej expedieras på grund av det vi ej kunna erhålla bleckaskar dessa imp. nämligen från Norge och där är nu exportförbud å dessa varför vi strukit Eder order härå”.