Sportsman´s Delight (Tiedemann)

Tillverkas av: Tiedemanns, J.L. Tobaksfabrik

Röktobak tillverkad av J.L. Tiedemanns i Charlottenberg, Värmland.
Märket övertogs av Svenska Tobaksmonopolet 1915 och tillverkningen fortsatte till 1941.