Specialité á 6 öre

Tillverkas av: Carlström, Wilh. Cigarrfabrik

Cigarrcigarett från Wilhelm Carlströms tobaksfabrik i Stockholm