J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik (Charlottenberg)

Ort: Charlottenberg

De norska tobaksfabrikörerna Christian Eger och Johan H. Andresen besökte den 7 maj 1876 Eda socken i Värmland för att undersöka möjligheterna att starta en filial ill den 1778 startade J. L. Tiedemanns tobaksfabrik i Christiania (Oslo). Möten hölls med kyrkans, kommunens och länets representanter.
I maj månad 1877 började röjningsarbetet för att bygga en tobaksfabrik. Den stod färdig den 8 januari 1880. Den inregistrerade 19 oktober 1880 och dess huvudinriktning blev tuggtobak och röktobak.

Fabriksbyggnaden var av trä och den brann ner 1904 varpå en ny byggnad i sten uppfördes.
Under andra världskriget användes en del av fabrikens utrymmen av militären.

I tidningen Dalpilen den 3/12 1880 var följande annons införd:

”Att jag vid Charlottenbergs jernvägsstation under firma
Joh.H. Andresen
och med mitt välkända fabriksmärke
J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik
etablerat en filial af min härvarande Tobaksfabrik, får jag härigenom tillkännagifva, och rekommenderar jag fabrikatet uti ärade försäljares benägna hågkomst.
Christiania i November 1880

Joh.A.Andresen”

Innehavare var Nicolai Andresén (1853-1923) son till Johan H Andresén (1815-1874) och systersonen Christian Nicolai Eger.
1905 utträdde Christian Eger ur firman.
Adolf Olsen (f. 1852 i Norge) var disponent från 1883 och kring 1899 avlöstes han av Henrik Gornitzka.
Denna fabrik blev snart landets största tillverkare av tuggtobak och trots att det var en filialfabrik så var omsättningen 1910 dubbelt så stor som vid huvudfabriken i Norge.
En kort period i början av 1900-talet tillverkades även cigarretterna Cairo, Bafra och Gold Star.

Företaget uppgick den 1 januari 1913 i Förenade Svenska Tobaksfabriker och 1915 övertogs lokalerna av Svenska Tobaksmonopolet som bedrev tuggtobakstillverkning där fram till 1941 då fabriken nedlades.
Byggnaderna står ännu kvar men innehåller nu ett kemiföretag.

De stora röktobaksmärken var Tiger Brand, Mixture och Sportsman´s Delight.
Tobaksmonopolet fortsatte tillverka Tiger Brand till 1982, Mixture till 1941 och Sportsman´s Delight till 1941.

Produkter
Carter Mixture
Extra Sweetzent (Tiedemann)
Ljust Snus No. 1 (Tiedemanns)
Sportsman´s Delight (Tiedemann)
Tiedemanns SNUS, Charlottenberg
Tiger Brand

Personkoppling
Henrik Gornitzka
Helge Hallberg
Johan H. Andresen

 

Källor:

 

Blader av tobakkens historie       J.L. Tiedemanns tobaksfabrik  1778-1978          red. Sejersted/Svendsen 1978

Når Tiedermenn forteller    red. Eikelan/ Prydz  1989

Andresens         Knut Sogner  2012

 

 

 

Tidig bild av fabriken i Charlottenberg

 

 

 

Faktura från Tiedemann från 1894