Extra Sweetzent (Tiedemann)

Tillverkas av: Tiedemanns, J.L. Tobaksfabrik

Tuggtobaks tillverkad av Tiedemanns i Charlottenberg. Senare tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.