Comerciante, n:r 66

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.
Priset 1916 var 12,50 kr för 50 st.