Bellman Mini

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaks AB 1982-1990.