Hamiltons Export Mixture

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Greve Gilbert Hamiltons blandning i exportversion. Tillverkad av Svenska Tobaks AB.