Hamiltons Light

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Nikotinsvag tobak tillverkad av Svenska Tobaks AB från 1991.