Van Baars Cigarillos

Tillverkare: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)