Wilde Cigarillos

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigariller tillverkade av Svenska Tobaks AB 1975-1980.
Bytte sedan namn till La Paz Wilde Cigarillos.