Windsor Mixture

Tillverkas av: Förenade Svenska Tobaksfabriker

Röktobak tidigare tillverkad av J.L.Tiedemann i Charlottenberg. AB Förenade Svenska Tobaksfabriker fortsatte produktionen och efter 1915 tillverkades den av Svenska Tobaksmonopolet