Grandiosa, n:r 20

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.

1916 var priset 12 kr. för 100 st.