Grand-Slam

Tillverkas av: Stiberg, Axel & C:o

Importerad röktobak från Axel Stiberg i Göteborg.