Stiberg, Axel & C:o

Ort: Göteborg

Firman Axel Stiberg och C:o inregistrerades 30 december 1854 av Axel Ludvig Stiberg (f. 14/8 1830, d. 21/5 1873)
Företaget bedrev detaljhandel med tobaksvaror vid Östra Hamngatan 36.
Man hade en omfattande import.
Då Axel Ludvig Stiberg avled 1873 sköttes företaget av änkan Emma Charlotta Lake (f. 24/1 1831, d. 6/12 1875)
Axel och Emma hade barnen:

Emma Cecilia, f. 20/8 1862
Karin Margareta, f. 1/3 1864
Florence Augusta, f. 2/8 1865, d. 4/5 1866
Sigrid Elisabeth, f. 24/1 1867, d. 1909
Ingeborg Albertina, f. 14/4 1869, d. 16/5 1953
Axel Tage, f. 6/7 1870, d. 9/12 1952
Hakon Valdemar, 21/8 1861
Elin Charlotta, f. 21/12 1872, d. 1/3 1907

1890 bodde barnen i 7 qvarteret 16,17 i Göteborgs domkyrkoförsamling.

I familjen bodde även systersonen Carl Fredrik Kleman, f. 1887.

Axel Tage övertog verksamheten den 11 januari 1892 tillsammans med en medarbetare inom firman, Johan Alfred Svensson som avled 1903 då Axel Tage blev ensamägare.

Under Axel Tages ledning utvecklades företaget som både importör och återförsäljare av tobaksvaror. Då man 1907 anlägger ett antal filialer låter Tage Stiberg sin förste man disponent Harald Jerndal (f. 14/7 1877 i Norge, d. 20/4 1959) notera trafikintensiteten på olika ställen i Göteborg för att se var det fanns flest promenerande herrar.

December 1910 startade man en egen cigarrtillverkning vid Lilla Nygatan 2 och som snabbt vann en betydande omfattning. Fabriken hade ett 50-tal cigarrarbetare.
Fabriken låg inrymd i fem rum och kök och handkammare på andra våningen. På första våningen hade företaget kontor.

År 1910 hade man butiker vid:
Östra Hamngatan 36
Kungsportsplatsen 2
Parkgatan 3
Västra Hamngatan 18

Telefon till företaget var 242.

I oktober 1911 öppnade man en utställnings- och försäljningslokal i Stockholm vid Drottninggatan 7 (allmänn telefon 22 11, rikstelefon 493) vilken emellertid måste stänga 1914 på grund av svåra varu- och hyresmarknadsförhållanden.

Efter Tobaksmonopolets införande 1915 fortsatte Axel T. Stiberg & Co med tobakshandel och 1916 startade man en helt ny verksamhetsgren, Stibergs Livsmedelshandel ur vilken det år 1919 framgick Stibergs konservfabrik.
De tillverkade finare slags charkuteri- varor samt kött- och fiskekonserver.

Vidare gjorde man inläggning av delikatessill, ansjovis och kaviar.
En stor del av varorna exporterades till Nord-Amerika, Australien, England och Danmark.
Företagets högsta årsomsättning var 4,8 miljoner kronor.

Produkter
Anita (Stiberg)
ASCO
El Diplomatio
Grand-Slam
Import-Cigarillos
La Rosita
May Be
Princesas
Shamrock
Stibergs Fabriksfärska Havanna.
Stibergs Hausmarke
Stiberg´s American Smoking Mixture
Tripple Alliance Mixture
Valuta

 

Reklam från 75-årsjubiléet 1929.

 

 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19 december 1877