Import-Cigarillos

Tillverkas av: Stiberg, Axel & C:o

Annons från 1910:

Den framgång vi ha med vår cigarr ”Sumatra mit Havana” har föranledt oss att låta tillverka en cigarr-cigarrett
”Import-Cigarillos”
enligt samma princip:

ENKLASTE UTSTYRSEL
HÖGSTA KVALITÉ.

När tid eller lust icke medgifver att röka en cigarr, blir en af dessa Cigarillos en utmärkt behaglig ersättning.

Pris Kr. 4:25 per 100
i lådor om 200

Axel Stiberg & Co.
Telefon 242.