Imperiales, N:r 174

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrer tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet, enligt uppgift 1939-1942.
Finns dock med i 1929 års priskurant till ett styckepris av 80 öre.
1940 var priset 22,50 kronor för låda om 25 st.