Stibergs Hausmarke

Tillverkas av: Stiberg, Axel & C:o

”Denna cigarr tillverka vi själva av omsorgsfullt utvalda tobakssorter och efter korrekta hamburgermetoder, under noggrann kontroll och sträng ekonomi i omkostnaderna. På detta sätt kunna vi oberoende av de stigande priserna på råvaror fullfölja en gammal tradition inom firman och tillhandahålla vår kundkrets en fullgod tioöres-cigarr av ren och ädel tobak” skriver man i presentation av produkten.

Ur priskurant från 1924:
”Stibergs Hausmarke – handgjord.
-Handgjord Hamburger ”Sandblatt”-cigarr till 30 öre (i lådor om 50 st. Kr. 15:-).
Denna cigarr passar för rökare som lägga större vikt vid kvalitén än det yttre. Priset är så billigt på grund av små skönhetsfel i täckbladet, uppkomna genom inverkan av regn och sol, vilka emellertid icke alls påverka själva kvalitén. Inlagan garanteras ädlaste Havana, St. Felix och Vorstenlanden”.