Stibergs Fabriksfärska Havanna.

Tillverkas av: Stiberg, Axel & C:o

Cigarr tillverkad av Axel Stiberg & Co i Göteborg.
Cigarrerna levererades i mahognylådor med glaslock direkt från fabriken till butikerna.
Cigarrerna var handrullade och av en offert framgår att cigarrerna ”erhåller sin fina smak därigenom att cigarren, – vars inlaga består av utmärkt havanna med Sumatra täckblad – icke efter rullningen undergått sedvanlig lagring. Genom detta förfaringssätt kommer havannatobakens fina och lättflyktiga arom nästan fullständigt till godo, om cigarren rökes alldeles färsk”.