Tripple Alliance Mixture

Tillverkas av: Stiberg, Axel & C:o

Röktobak tillverkad av Axel Stiberg & Co i Göteborg.
Ren – god -ädel enligt reklamen.