ASCO

Tillverkas av: Stiberg, Axel & C:o

Ur priskurant från 1924:
”Kravet på en god 25-öres cigarr har föranlett oss att låta tillverka Asco med Sandblatt täckblad och Havana inlaga, handgjord. För att bestyrka den goda kvalitén hos ”Asco” hava vi av vårt firmanamns initialer bildat dess benämning. Kr. 12:50 pr låda om 50 st., 25 öre pr st.”