Sternhagen, W & Co.

Ort: Göteborg

Grosshandlaren Wilhelm Georg Sternhagen, född i Schleswig 1810, fick tillstånd av magistraten den 30 november 1860 att driva tillverkning av tobak.
År 1862 deltog företaget med snusprodukter vid Världsutställningen i London 1:a maj-1:a november.
Tillverkningen upphörde 1864.
1857 drev han firman N. Wimnel & Co. med kontor vid Östra Hamngatan 4. (Samma adress där Eric Mellgren & Son sedermera startade sin tobaksfabrik). Hemadressen var då Nya Allén 72.

1890 bodde han med dottern
Anna Elisabet Johanna 14 Roten 24 B, Göteborg. De tillhörde tyska församlingen