Pacific, Long Size

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av Svenska Tobaks AB 1967-1973