Pacific, King Size (art.nr 215)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Filtercigarett tillverkad av Svenska Tobaks AB 1961-1979.
Art.nr 215