Frans Suell Atlantic

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigariller tillverkade av Svenska Tobaks AB 1988-1990.

 

se Atlantic