Corolla, n:r 18

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonoplet 1915-1916.

Priset var 12 kronor för 100 st. år 1916.