Moss Rose, n:r 544

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1941.
Före monopolets tid var Moss Rose ett märke som tillverkades av en rad tobaksfabrikanter.