Moss Rose N:r 3, (STM)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobaks tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet under 1915.
Såldes i lösvikt till ett pris av 20 kr för en 5 kg låda.

Tidigare tillverkat av Paul Olsén i Arvika.