Moss Rose N:r 2, n:r 666

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak för lösviktsförsäljning tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1917.
1916 var priset 30 kr för en kagge på 5 kg.