Special, N:r 212

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1927-1929.En träask om 50 st kostade 7.50 kr.10-pack kostade 1.50 kr.