Texas, N:r 436

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett av virginiatyp tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1920-1939. Såldes i 10-packsförpackning av papper. Motivet var en lassokastande cowboy.

Priset 1923 var 6 öre per styck.
Pris 1939 var 50 öre för 10 st.