Telegraph Tabak New York (Brinck, Hafström)

Tillverkas av: Brinck, Hafström & Co

Kardustobak tillverkad hos Brinck, Hafström & Co i Stockholm. Speglar den tekniska utvecklingen med telegrafen.