Bellman utgåva 2

Tillverkare: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

 

Bellman cigarill tillverkad av Svenska Tobaks AB. Oklart vad det egentliga namnet var.

På lockets insida fanns texten:

Porträtt av nationalpoeten

Carl Michael Bellman, 1740-1795

Här fritt inspirerat efter Yrjö Edelmanns sinnlighet att skapa i papper.

Edelmann, f. 1941 i Helsingfors. är fortfarande verksam som konstnär.

Cigarillen Bellman lanserades 1957. Idag är den Nordens mest populära cigarill.

Svenska Tobaks AB