Right 100´

Tillverkare: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962 och senare Swedish Match)