Kingsbury King Size

Tillverkare: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

 

King Size cigarett med filter tillverkad av Swedish Tobacco company för internationell lansering.