Kingsbury MIld

Tillverkare: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

 

Cigarett av mild typ, charcoal filter, tillverkad av SWEDISH TOBACCO COMPANY STOCKHOLM SWEDEN för internationell lansering. Skattemärket är märkt John Silver.