Balleroy

Tillverkare: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

 

Filtercigarett tillverkad av Swedish Tobacco Co för internationell försäljning