Rodeo

Tillverkare: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

 

Filtercigarett med wiskeysmak som aldrig kom i tillverkning