Fokina, n:r 73

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet:
1919-1922
1991-

Etiketten föreställde den ryska balettdansösen Vera Fokin då hon och Mikael Fokin framträdde på Stockholmsoperan i januari 1914.
Bilden är från föreställningen Shérhérezade.
Etiketten formgiven av Berta Svensson-Piehl.