Floris, n:r 43

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrer tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1934 och 1939-1939.

Priset 1916 var 17 kronor för 100 st.
1923 var styckepriset 25 öre.