Florida, N:r 305

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett av amerikansk och orientalisk tobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1943-1965.
Fanns i pappersförpackning om 10 st och 20 st. Bilden föreställer en rökande man med sombrero. Baksidan har texten ”Tänd cigaretten med SOLSTICKAN”