Follas, N:r 215

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet under lång tid.
1919-1972.
Fanns i båda trälåda och pappkartong.