Four Kings, n:r 507

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1927-1941.

1929 års priskurant uppger:
2,20 kr för 100 gr i paket
5,50 kr för 250 gr i bleckburk